Informacione


Viernes. 2. Junio. 2023 - Sábado. 3

▪ Gallery “YUME” NO TSUZUKI” -- la continuación del sueño

Noche y Dia EN VIVO 2 dias

Gallery “YUME”, MITAKA, Tokyo
teléfono: 0422-47-3241

6/2 18:00 / 6/3 14:00

consejo

Este es un evento improvisado donde aparecerá mi amigo SHOJI MASAHARU Shoji. TAKINOJO no aparece.


PDF

Domingo. 18. Junio. 2023

▪ 657 NAGAUTA KENSEI-KAI Concert

KIOI Hall, KIOI-CHO, Tokyo
http://www.kioi-hall.or.jp/
teléfono: 03-5276-4500 / ticket 03-3237-0061

abriendo 13:30 / empezando 14:00

3,000JPY

TSURU-KAME

HOH-RAI

AYAME-YUKATA

KOCHO

TSUNA-YAKATA


Viernes. 30. Junio. 2023

▪ Hydrangea Night

in “F”, OH-IZUMI GAKUEN, Tokyo
teléfono: 03-3925-6967

abriendo 19:00 / empezando 20:00

charge 3,500JPY
Sax, SHAKUHACHI etc: SHOJI MASAHARU
Piano: KOMORI TOSHIAKI
Percussion: MOCHIZUKI TAKINOJO


Sábado. 15. Julio. 2023

▪ MISOMI KAI

National Theatre, MIYAKE-ZAKA, Tokyo