Informacione


Lunes. 5. Marzo. 2018

▪ FUMI-NO-MIYAKO Concierto comunitario

Concierto de SATSUMA-BIWA

KANTOKU-TEI, KOISHIKAWA-KORAKUEN, KORAKUEN, Tokyo

Gratis
Por favor, solicite con
Consulta: 03-5803-1103


Sábado. 14. Abril. 2018

▪ 173 NAGAUTA KION-KAI

KIOI Hall, YOTSUYA, Tokyo
teléfono: 03-5276-4500

URASHIMA

WAKANA-TSUMI

SANKATSU MICHIYUKI

KANZAN JITTOKU