Informacione


Sábado. 4. Mayo. 2024

▪ SHOJI MASAHARU DUO

Violon, ASAGAYA, Tokyo
http://meikyoku-kissa-violon.com
teléfono: 03-3336-6414

Tarifa 1,000JPY Incluye 1 bebida
Sax: Showji Masaharu
Percussion: Mochizuki Takinojo


Viernes. 24. Mayo. 2024

▪ SHOJI MASAHARU TRIO

Jazz Club Bird, YAGEN-BORI, Hiroshima
https://www2.hp-ez.com/hp/jazz/page8

abriendo 19:00 / empezando 19:30

Tarifa 3,500JPY +1 beber
Sax: Showji Masaharu
Piano: Komori Toshiaki
Percussion: Mochizuki Takinojo


Sábado. 28. Septiembre. 2024

▪ 179 NAGAUTA KION-KAI Concert

abriendo 13:30 / empezando 14:00

3,000JPY