Informacione


Sábado. 2. Julio. 2022

▪ YUI --Corbata--

Los Espíritus Heredados

National Theatre, MIYAKEZAKA, Tokyo

Part 1 YOSHIZUMI MATSURI 11:00 / Part 2 YUI 17:30

Part 1 YOSHIZUMI MATSURI libre / Part 2 YUI 3,000JPY


Miércoles. 3. Agosto. 2022

▪ Festa Summer Muza KAWASAKI 2022

Nueva Orquesta Filarmónica de Japón

MUZA KAWASAKI Symphony Hall, KAWASAKI City, Kanagawa prf.
https://www.kawasaki-sym-hall.jp/festa/calendar/detail.php?id=3169

abriendo 14:00-14:20 / empezando 15:00

Billete https://www.kawasaki-sym-hall.jp/festa/e/ticket/

Symphonic Ballade
  Yamamoto Naozumi

Capriccio
  Yamamoto Naozumi

PICNIC for Orchestra and Children Chorus
  Yamamoto Naozumi

This Glorious White World
  Yamamoto Naozumi

Takeda Shingen
  Yamamoto Naozumi

etc.


Sábado. 20. Agosto. 2022

▪ Festival de Artes Escénicas Tradicionales 2022

NOGAKU y KAGURA

KABUSHIMA JINJA, HACHINOHE, Aomori
http://kabushima.com/jinjya/
teléfono: 0178-34-2730

empezando 16:00

IKKAN

SHISHI

WAGO NO MAI