Information


Monday. 5. MAR. 2018

▪ FUMI-NO-MIYAKO Community Concert

SATSUMA-BIWA concert

KANTOKU-TEI, KOISHIKAWA-KORAKUEN, KORAKUEN, Tokyo

free
Please apply in advance.
Inquiry: 03-5803-1103


Saturday. 14. APR. 2018

▪ 173th NAGAUTA KION-KAI

KIOI Hall, YOTSUYA, Tokyo
phone: 03-5276-4500

URASHIMA

WAKANA-TSUMI

SANKATSU MICHIYUKI

KANZAN JITTOKU