Information


Saturday. 30. SEP. 2017

▪ NAGAUTA KION-KAI

KIOI Hall, YOTSUYA, Tokyo
phone: 03-5276-4500

open 13:30 / start 14:00

4,000yen

KATSUSABUROH REN-JISHI

MATSU NO OKINA

AME NO SHIKI

YOHROH


Sunday. 22. OCT. 2017

▪ TSUZUMI-GUSA NO KAI

, KOISHIKAWA. Tokyo

Free


Sunday. 29. OCT. 2017

▪ Let’s go to the NOH theatre -- produced by ISSO YUKIHIRO

2017 Vol. 3 “YU-GEN AKUMA III”

National NOH theatre, SUIDO-BASHI, Tokyo

open 16:00 / start 16:30

S 6,500yen / A 6,000yen / B 5,500yen (on the day +500yen)


Monday. 12. FEB. 2018

▪ Live "Japanese and Western in Extensively”

AOBA NO MORI Art and Culture Hall, CHIBA City, Chiba
http://www.aobageibun.com/
phone: 043-266-3511