Information


Wednesday. 7. NOV. 2018

▪ RANJO UCHIYUKI

Shinjuku PIT INN, SHINJUKU,Tokyo
phone: 03-3354-2024

open 19:30 / start 20:00

3000+taxyen 1drink


PDF

Sunday. 18. NOV. 2018

▪ NAGAUTA NO SUSUME

-- Encouragement of NAGAUTA

Studio TSUZUMI-GUSA NO KAI, KAMIYA-CHO, Hiroshima

open 14:00 / start 14:30

2,000yen
info@tsuzumigusa.com

NAGAUTA KAGAMI-JISHI

Workshop “The NAGAUTA”