Information


Saturday. 4. MAY. 2024

▪ SHOJI MASAHARU DUO

Violon, ASAGAYA, Tokyo
http://meikyoku-kissa-violon.com
phone: 03-3336-6414

charge 1,000JPY Includes 1 drink
Sax: Showji Masaharu
Percussion: Mochizuki Takinojo


Fryday. 24. MAY. 2024

▪ SHOJI MASAHARU TRIO

Jazz Club Bird, YAGEN-BORI, Hiroshima
https://www2.hp-ez.com/hp/jazz/page8

open 19:00 / start 19:30

charge 3,500JPY +1 drink
Sax: Showji Masaharu
Piano: Komori Toshiaki
Percussion: Mochizuki Takinojo


PDF

Sunday. 9. JUN. 2024

▪ 658th NAGAUTA KENSEI-KAI Concert

KIOI Hall, KIOI-CHO, Tokyo
http://www.kioi-hall.or.jp/
phone: 03-5276-4500 / ticket 03-3237-0061

open 13:30 / start 14:00

3,000JPY

KIURAMA-YAMA

TATSUMI HAKKEI

SIZUHATA-OBI

OSICHI KICHIZA

FUNA-BENKEI


Sunday. 21. JUL. 2024

▪ A Party to Enjoy SHAMISEN music NAGAUTA and MAIKO dance in SAKATA

SOHMA-ROH, SAKATA city, YAMAGATA pref
https://www.somaro.net
phone: 0234-21-2310

start 10:30

TOMO-YAKKO

GENROKU HANAMI-ODORI


Saturday. 28. SEP. 2024

▪ 179th NAGAUTA KION-KAI Concert

KIOI Hall, YOTSUYA, Tokyo
phone: 03-5276-4500

open 13:30 / start 14:00

3,000JPY