Tsuzuresase-koorogiPhoto of tsuzuresasekoorogi

Scientific Name: Velarifictorus micado

Length: 1.5cm

Song: Sound of tsuzuresasekoorogi (WAVE Format) Sound of tsuzuresasekoorogi (AIFF Format)