@˓cbq
ȁ@ou

(C) 1992 by Keiko Toda, Takashi Hoshide & Gekidan KISHINO-GUMI