Christian
Era
Sexagenary
Cycle
China
700.BC Xin si
Dong Zhou
( Eastern Zhou )
King
Year
Huan wang 20
699.BC Ren wu 21
698.BC Gui wei 22
697.BC Jia shen 23
696.BC Yi you Zhuang wang First
695.BC Bing xu 2
694.BC Ding hai 3
693.BC Wu zi 4
692.BC Ji chou 5
691.BC Geng yin 6
690.BC Xin mao 7
689.BC Ren chen 8
688.BC Gui si 9
687.BC Jia wu 10
686.BC Yi wei 11
685.BC Bing shen 12
684.BC Ding you 13
683.BC Wu xu 14
682.BC Ji hai 15
681.BC Geng zi Xi wang First
680.BC Xin chou 2
679.BC Ren yin 3
678.BC Gui mao 4
677.BC Jia chen 5
676.BC Yi si Hui wang First
675.BC Bing wu 2
674.BC Ding wei 3
673.BC Wu shen 4
672.BC Ji you 5
671.BC Geng xu 6
670.BC Xin hai 7
669.BC Ren zi 8
668.BC Gui chou 9
667.BC Jia yin 10
666.BC Yi mao 11
665.BC Bing chen 12
664.BC Ding si 13
663.BC Wu wu 14
662.BC Ji wei 15
661.BC Geng shen 16
660.BC Xin you 17
659.BC Ren xu 18
658.BC Gui hai 19
657.BC Jia zi 20
656.BC Yi chou 21
655.BC Bing yin 22
654.BC Ding mao 23
653.BC Wu chen 24
652.BC Ji si 25
651.BC Geng wu Xiang wang First
650.BC Xin wei 2
649.BC Ren shen 3
648.BC Gui you 4
647.BC Jia xu 5
646.BC Yi hai 6
645.BC Bing zi 7
644.BC Ding chou 8
643.BC Wu yin 9
642.BC Ji mao 10
641.BC Geng chen 11
640.BC Xin si 12
639.BC Ren wu 13
638.BC Gui wei 14
637.BC Jia shen 15
636.BC Yi you 16
635.BC Bing xu 17
634.BC Ding hai 18
633.BC Wu zi 19
632.BC Ji chou 20
631.BC Geng yin 21
630.BC Xin mao 22
629.BC Ren chen 23
628.BC Gui si 24
627.BC Jia wu 25
626.BC Yi wei 26
625.BC Bing shen 27
624.BC Ding you 28
623.BC Wu xu 29
622.BC Ji hai 30
621.BC Geng zi 31
620.BC Xin chou 32
619.BC Ren yin 33
618.BC Gui mao Qing wang First
617.BC Jia chen 2
616.BC Yi si 3
615.BC Bing wu 4
614.BC Ding wei 5
613.BC Wu shen 6
612.BC Ji you Kuang wang First
611.BC Geng xu 2
610.BC Xin hai 3
609.BC Ren zi 4
608.BC Gui chou 5
607.BC Jia yin 6
606.BC Yi mao Ding wang First
605.BC Bing chen 2
604.BC Ding si 3
603.BC Wu wu 4
602.BC Ji wei 5
601.BC Geng shen 6