Christian
Era
Sexagenary
Cycle
China
400.BC Xin si
Dong Zhou
( Eastern Zhou )
King
Year
An wang 2
399.BC Ren wu 3
398.BC Gui wei 4
397.BC Jia shen 5
396.BC Yi you 6
395.BC Bing xu 7
394.BC Ding hai 8
393.BC Wu zi 9
392.BC Ji cho 10
391.BC Geng yin 11
390.BC Xin mao 12
389.BC Ren chen 13
388.BC Gui si 14
387.BC Jia wu 15
386.BC Yi wei 16
385.BC Bing shen 17
384.BC Ding you 18
383.BC Wu xu 19
382.BC Ji hai 20
381.BC Geng zi 21
380.BC Xin chou 22
379.BC Ren yin 23
378.BC Gui mao 24
377.BC Jia chen 25
376.BC Yi si 26
375.BC Bing wu Lie wang First
374.BC Ding wei 2
373.BC Wu shen 3
372.BC Ji you 4
371.BC Geng xu 5
370.BC Xin hai 6
369.BC Ren zi 7
368.BC Gui chou Xian wang First
367.BC Jia yin 2
366.BC Yi mao 3
365.BC Bing chen 4
364.BC Ding si 5
363.BC Wu wu 6
362.BC Ji wei 7
361.BC Geng shen 8
360.BC Xin you 9
359.BC Ren xu 10
358.BC Gui hai 11
357.BC Jia zi 12
356.BC Yi chou 13
355.BC Bing yin 14
354.BC Ding mao 15
353.BC Wu chen 16
352.BC Ji si 17
351.BC Geng wu 18
350.BC Xin wei 19
349.BC Ren shen 20
348.BC Gui you 21
347.BC Jia xu 22
346.BC Yi hai 23
345.BC Bing zi 24
344.BC Ding chou 25
343.BC Wu yin 26
342.BC Ji mao 27
341.BC Geng chen 28
340.BC Xin si 29
339.BC Ren wu 30
338.BC Gui wei 31
337.BC Jia shen 32
336.BC Yi you 33
335.BC Bing xu 34
334.BC Ding hai 35
333.BC Wu zi 36
332.BC Ji chou 37
331.BC Geng yin 38
330.BC Xin mao 39
329.BC Ren chen 40
328.BC Gui si 41
327.BC Jia wu 42
326.BC Yi wei 43
325.BC Bing shen 44
324.BC Ding you 45
323.BC Wu xu 46
322.BC Ji hai 47
321.BC Geng zi 48
320.BC Xin chou Shen jing wang First
319.BC Ren yin 2
318.BC Gui mao 3
317.BC Jia chen 4
316.BC Yi si 5
315.BC Bing wu 6
314.BC Ding wei Nan wang First
313.BC Wu shen 2
312.BC Ji you 3
311.BC Geng xu 4
310.BC Xin hai 5
309.BC Ren zi 6
308.BC Gui chou 7
307.BC Jia yin 8
306.BC Yi mao 9
305.BC Bing chen 10
304.BC Ding si 11
303.BC Wu wu 12
302.BC Ji wei 13
301.BC Geng shen 14