Christian
Era
Sexagenary
Cycle
China
300.BC Xin you
Dong Zhou
( Eastern Zhou )
King
Year
Nan wang 15
299.BC Ren xu 16
298.BC Gui hai 17
297.BC Jia zi 18
296.BC Yi chou 19
295.BC Bing yin 20
294.BC Ding mao 21
293.BC Wu chen 22
292.BC Ji si 23
291.BC Geng wu 24
290.BC Xin wei 25
289.BC Ren shen 26
288.BC Gui you 27
287.BC Jia xu 28
286.BC Yi hai 29
285.BC Bing zi 30
284.BC Ding chou 31
283.BC Wu yin 32
282.BC Ji mao 33
281.BC Geng chen 34
280.BC Xin si 35
279.BC Ren wu 36
278.BC Gui wei 37
277.BC Jia shen 38
276.BC Yi you 39
275.BC Bing xu 40
274.BC Ding hai 41
273.BC Wu zi 42
272.BC Ji chou 43
271.BC Geng yin 44
270.BC Xin mao 45
269.BC Ren chen 46
268.BC Gui si 47
267.BC Jia wu 48
266.BC Yi wei 49
265.BC Bing shen 50
264.BC Ding you 51
263.BC Wu xu 52
262.BC Ji hai 53
261.BC Geng zi 54
260.BC Xin chou 55
259.BC Ren yin 56
258.BC Gui mao 57
257.BC Jia chen 58
256.BC Yi si 59
255.BC Bing wu Hui gong First
254.BC Ding wei 2
253.BC Wu shen 3
252.BC Ji you 4
251.BC Geng xu 5
250.BC Xin hai 6
249.BC Ren zi
Qin
Zhuang xiang wang First
248.BC Gui chou 2
247.BC Jia yin 3
246.BC Yi mao
Emperor
Year
Shi huang di First
245.BC Bing chen 2
244.BC Ding si 3
243.BC Wu wu 4
242.BC Ji wei 5
241.BC Geng shen 6
240.BC Xin you 7
239.BC Ren xu 8
238.BC Gui hai 9
237.BC Jia zi 10
236.BC Yi chou 11
235.BC Bing yin 12
234.BC Ding mao 13
233.BC Wu chen 14
232.BC Ji si 15
231.BC Geng wu 16
230.BC Xin wei 17
229.BC Ren shen 18
228.BC Gui you 19
227.BC Jia xu 20
226.BC Yi hai 21
225.BC Bing zi 22
224.BC Ding chou 23
223.BC Wu yin 24
222.BC Ji mao 25
221.BC Geng chen 26
220.BC Xin si 27
219.BC Ren wu 28
218.BC Gui wei 29
217.BC Jia shen 30
216.BC Yi you 31
215.BC Bing xu 32
214.BC Ding hai 33
213.BC Wu zi 34
212.BC Ji chou 35
211.BC Geng yin 36
210.BC Xin mao 37
209.BC Ren chen Er shi, Hu hai First
208.BC Gui si 2
207.BC Jia wu San shi, Ying First
206.BC Yi wei
Xi Han
( Western Han )
Gao zu First
205.BC Bing shen 2
204.BC Ding you 3
203.BC Wu xu 4
202.BC Ji hai 5
201.BC Geng zi 6