Christian
Era
Sexagenary
Cycle
China
200.BC Xin chou
Xi Han
( Western Han )
Emperor
Era Name
Year
Gao zu 7
199.BC Ren yin 8
198.BC Gui mao 9
197.BC Jia chen 10
196.BC Yi si 11
195.BC Bing wu Hui di 12
194.BC Ding wei First
193.BC Wu shen 2
192.BC Ji you 3
191.BC Geng xu 4
190.BC Xin hai 5
189.BC Ren zi 6
188.BC Gui chou Shao di Gong 7
187.BC Jia yin First
186.BC Yi mao 2
185.BC Bing chen 3
184.BC Ding si Shao di Hong 4
183.BC Wu wu First
182.BC Ji wei 2
181.BC Geng shen 3
180.BC Xin you Wen di 4
179.BC Ren xu First
178.BC Gui hai 2
177.BC Jia zi 3
176.BC Yi chou 4
175.BC Bing yin 5
174.BC Ding mao 6
173.BC Wu chen 7
172.BC Ji si 8
171.BC Geng wu 9
170.BC Xin wei 10
169.BC Ren shen 11
168.BC Gui you 12
167.BC Jia xu 13
166.BC Yi hai 14
165.BC Bing zi 15
164.BC Ding chou 16
163.BC Wu yin Hou yuan First
162.BC Ji mao 2
161.BC Geng chen 3
160.BC Xin si 4
159.BC Ren wu 5
158.BC Gui wei 6
157.BC Jia shen Jing di 7
156.BC Yi you Qian yuan First
155.BC Bing xu 2
154.BC Ding hai 3
153.BC Wu zi 4
152.BC Ji chou 5
151.BC Geng yin 6
150.BC Xin mao 7
149.BC Ren chen Zhong yuan First
148.BC Gui si 2
147.BC Jia wu 3
146.BC Yi wei 4
145.BC Bing shen 5
144.BC Ding you 6
143.BC Wu xu Hou yuan First
142.BC Ji hai 2
141.BC Geng zi Wu di 3
140.BC Xin chou Jian yuan First
139.BC Ren yin 2
138.BC Gui mao 3
137.BC Jia chen 4
136.BC Yi si 5
135.BC Bing wu 6
134.BC Ding wei Yuan guang First
133.BC Wu shen 2
132.BC Ji you 3
131.BC Geng xu 4
130.BC Xin hai 5
129.BC Ren zi 6
128.BC Gui chou Yuan shuo First
127.BC Jia yin 2
126.BC Yi mao 3
125.BC Bing chen 4
124.BC Ding si 5
123.BC Wu wu 6
122.BC Ji wei Yuan shou First
121.BC Geng shen 2
120.BC Xin you 3
119.BC Ren xu 4
118.BC Gui hai 5
117.BC Jia zi 6
116.BC Yi chou Yuan ding First
115.BC Bing yin 2
114.BC Ding mao 3
113.BC Wu chen 4
112.BC Ji si 5
111.BC Geng wu 6
110.BC Xin wei Yuan feng First
109.BC Ren shen 2
108.BC Gui you 3
107.BC Jia xu 4
106.BC Yi hai 5
105.BC Bing zi 6
104.BC Ding chou Tai chu First
103.BC Wu yin 2
102.BC Ji mao 3
101.BC Geng chen 4