Christian
Era
Sexagenary
Cycle
China
Japan
Korea
AD 701 Xin chou
( Zhou )
Ni hon
Shiragi
Bo kkai
Emperor
Era Name
Year
Emperor
Era Name
Year
King
Year
King
Era Name
Year
(Ze tian wu hou) Da zu First Mon mu Tai hou First Kou shou ou 10 Kou ou 4
Chang an First
AD 702 Ren yin 2 2 Sei toku ou First 5
AD 703 Gui mao 3 3 2 6
AD 704 Jia chen 4 Kei un First 3 7
AD 705 Yi si
Tang
2 4 8
Zhong zong Shen long First
AD 706 Bing wu 2 3 5 9
AD 707 Ding wei Jing long First Gen mei 4 6 10
AD 708 Wu shen 2 Wa dou First 7 11
AD 709 Ji you 3 2 8 12
AD 710 Geng xu Tang long First 3 9 13
Rui zong Jing yun First
AD 711 Xin hai 2 4 10 14
AD 712 Ren zi Tai ji First 5 11 15
Yan he First
Xuan zong Xian tian First
AD 713 Gui chou Kai yuan First 6 12 16
AD 714 Jia yin 2 7 13 17
AD 715 Yi mao 3 Gen shou Rei ki First 14 18
AD 716 Bing chen 4 2 15 19
AD 717 Ding si 5 You rou First 16 20
AD 718 Wu wu 6 2 17 21
AD 719 Ji wei 7 3 18 Bu ou Jin an First
AD 720 Geng shen 8 4 19 2
AD 721 Xin you 9 5 20 3
AD 722 Ren xu 10 6 21 4
AD 723 Gui hai 11 7 22 5
AD 724 Jia zi 12 Shou mu Jin ki First 23 6
AD 725 Yi chou 13 2 24 7
AD 726 Bing yin 14 3 25 8
AD 727 Ding mao 15 4 26 9
AD 728 Wu chen 16 5 27 10
AD 729 Ji si 17 Ten pyou First 28 11
AD 730 Geng wu 18 2 29 12
AD 731 Xin wei 19 3 30 13
AD 732 Ren shen 20 4 31 14
AD 733 Gui you 21 5 32 15
AD 734 Jia xu 22 6 33 16
AD 735 Yi hai 23 7 34 17
AD 736 Bing zi 24 8 35 18
AD 737 Ding chou 25 9 Kou sei ou First Bun ou Dai kou First
AD 738 Wu yin 26 10 2 2
AD 739 Ji mao 27 11 3 3
AD 740 Geng chen 28 12 4 4
AD 741 Xin si 29 13 5 5
AD 742 Ren wu Tian bao First 14 Kei toku ou First 6
AD 743 Gui wei 2 15 2 7
AD 744 Jia shen 3 16 3 8
AD 745 Yi you 4 17 4 9
AD 746 Bing xu 5 18 5 10
AD 747 Ding hai 6 19 6 11
AD 748 Wu zi 7 20 7 12
AD 749 Ji chou 8 Kou ken Ten pyou kan pou First 8 13
Ten pyou shou hou First
AD 750 Geng yin 9 2 9 14
AD 751 Xin mao 10 3 10 15
AD 752 Ren chen 11 4 11 16
AD 753 Gui si 12 5 12 17
AD 754 Jia wu 13 6 13 18
AD 755 Yi wei 14 7 14 19
AD 756 Bing shen Su zong Zhi de First 8 15 20
AD 757 Ding you 2 Ten pyou hou ji First 16 21
AD 758 Wu xu Qian yuan First Jyun nin 2 17 22
AD 759 Ji hai 2 3 18 23
AD 760 Geng zi Shang yuan First 4 19 24
AD 761 Xin chou 2 5 20 25
AD 762 Ren yin Dai zong Bao ying First 6 21 26
AD 763 Gui mao Ying de First 7 22 27
AD 764 Jia chen 2 Shou toku 8 23 28
AD 765 Yi si Yong tai First Ten pyou jin go First Kei kyou ou First 29
AD 766 Bing wu Da li First 2 2 30
AD 767 Ding wei 2 Jin go kei un First 3 31
AD 768 Wu shen 3 2 4 32
AD 769 Ji you 4 3 5 33
AD 770 Geng xu 5 Kou nin Hou ki First 6 34
AD 771 Xin hai 6 2 7 35
AD 772 Ren zi 7 3 8 36
AD 773 Gui chou 8 4 9 37
AD 774 Jia yin 9 5 10 38
AD 775 Yi mao 10 6 11 39
AD 776 Bing chen 11 7 12 40
AD 777 Ding si 12 8 13 41
AD 778 Wu wu 13 9 14 42
AD 779 Ji wei De zong 14 10 15 43
AD 780 Geng shen Jian zhong First 11 Sen toku ou First 44
AD 781 Xin you 2 Kan mu Ten ou First 2 45
AD 782 Ren xu 3 En ryaku First 3 46
AD 783 Gui hai 4 2 4 47
AD 784 Jia zi Xing yuan First 3 5 48
AD 785 Yi chou Zhen yuan First 4 Gen sei ou First 49
AD 786 Bing yin 2 5 2 50
AD 787 Ding mao 3 6 3 51
AD 788 Wu chen 4 7 4 52
AD 789 Ji si 5 8 5 53
AD 790 Geng wu 6 9 6 54
AD 791 Xin wei 7 10 7 55
AD 792 Ren shen 8 11 8 56
AD 793 Gui you 9 12 9 57
AD 794 Jia xu 10 13 10 Dai gen gi Chu kou First
Sei ou
Kou ou
AD 795 Yi hai 11 14 11 Sei reki First
AD 796 Bing zi 12 15 12 2
AD 797 Ding chou 13 16 13 3
AD 798 Wu yin 14 17 Shou sei ou 14 4
AD 799 Ji mao 15 18 First 5
AD 800 Geng chen 16 19 Ai sou ou First 6