Christliche
Zeitrechnung
Sechziger
Zyklus
China
AD 201 Xin si
Dong Han
( Osten Han )
Kaiser
Dynastiename
Jahr
Xian di Jian an 6
AD 202 Ren wu 7
AD 203 Gui wei 8
AD 204 Jia shen 9
AD 205 Yi you 10
AD 206 Bing xu 11
AD 207 Ding hai 12
AD 208 Wu zi 13
AD 209 Ji chou 14
AD 210 Geng yin 15
AD 211 Xin mao 16
AD 212 Ren chen 17
AD 213 Gui si 18
AD 214 Jia wu 19
AD 215 Yi wei 20
AD 216 Bing shen 21
AD 217 Ding you 22
AD 218 Wu xu 23
AD 219 Ji hai 24
AD 220 Geng zi Yan kang Erst
Wei
Wen di Huang chu Erst
AD 221 Xin chou 2
Shu
Kaiser
Dynastiename
Jahr
Zhao lie di Zhang wu Erst
AD 222 Ren yin 3 2
Wu
Kaiser
Dynastiename
Jahr
Da di Huang wu Erst
AD 223 Gui mao 4 Hou zhu Jian xing Erst 2
AD 224 Jia chen 5 2 3
AD 225 Yi si 6 3 4
AD 226 Bing wu Ming di 7 4 5
AD 227 Ding wei Tai he Erst 5 6
AD 228 Wu shen 2 6 7
AD 229 Ji you 3 7 Huang long Erst
AD 230 Geng xu 4 8 2
AD 231 Xin hai 5 9 3
AD 232 Ren zi 6 10 Jia he Erst
AD 233 Gui chou Qing long Erst 11 2
AD 234 Jia yin 2 12 3
AD 235 Yi mao 3 13 4
AD 236 Bing chen 4 14 5
AD 237 Ding si Jing chu Erst 15 6
AD 238 Wu wu 2 Yan xi Erst Chi wu Erst
AD 239 Ji wei Qi wang Fang 3 2 2
AD 240 Geng shen Zheng shi Erst 3 3
AD 241 Xin you 2 4 4
AD 242 Ren xu 3 5 5
AD 243 Gui hai 4 6 6
AD 244 Jia zi 5 7 7
AD 245 Yi chou 6 8 8
AD 246 Bing yin 7 9 9
AD 247 Ding mao 8 10 10
AD 248 Wu chen 9 11 11
AD 249 Ji si Jia ping Erst 12 12
AD 250 Geng wu 2 13 13
AD 251 Xin wei 3 14 Tai yuan Erst
AD 252 Ren shen 4 15 Shen feng Erst
Fei di
(Kuai ji wang)
Jian xing Erst
AD 253 Gui you 5 16 2
AD 254 Jia xu Gao gui xiang gong Zheng yuan Erst 17 Wu feng Erst
AD 255 Yi hai 2 18 2
AD 256 Bing zi Gan lu Erst 19 Tai ping Erst
AD 257 Ding chou 2 20 2
AD 258 Wu yin 3 Jing yao Erst Jing di Yong an Erst
AD 259 Ji mao 4 2 2
AD 260 Geng chen Yuan di Jing yuan Erst 3 3
AD 261 Xin si 2 4 4
AD 262 Ren wu 3 5 5
AD 263 Gui wei 4 Yan xing Erst 6

AD 264 Jia shen Xian xi Erst Wu cheng gong Yuan xing Erst
AD 265 Yi you 2 Gan lu Erst
Xi Jin
( Westen Jin )
Wu di Tai shi Erst
AD 266 Bing xu 2 Bao ding Erst
AD 267 Ding hai 3 2
AD 268 Wu zi 4 3
AD 269 Ji chou 5 Jian heng Erst
AD 270 Geng yin 6 2
AD 271 Xin mao 7 3
AD 272 Ren chen 8 Feng huang Erst
AD 273 Gui si 9 2
AD 274 Jia wu 10 3
AD 275 Yi wei Xian ning Erst Tian ce Erst
AD 276 Bing shen 2 Tian xi Erst
AD 277 Ding you 3 Tian ji Erst
AD 278 Wu xu 4 2
AD 279 Ji hai 5 3
AD 280 Geng zi Tai kang Erst 4

AD 281 Xin chou 2
AD 282 Ren yin 3
AD 283 Gui mao 4
AD 284 Jia chen 5
AD 285 Yi si 6
AD 286 Bing wu 7
AD 287 Ding wei 8
AD 288 Wu shen 9
AD 289 Ji you 10
AD 290 Geng xu Tai xi Erst
Jing di Yong xi Erst
AD 291 Xin hai Yong ping Erst
Yuan kang Erst
AD 292 Ren zi 2
AD 293 Gui chou 3
AD 294 Jia yin 4
AD 295 Yi mao 5
AD 296 Bing chen 6
AD 297 Ding si 7
AD 298 Wu wu 8
AD 299 Ji wei 9
AD 300 Geng shen Yong kang Erst