Christian
Era
Sexagenary
Cycle
China
AD 101 Xin chou
Dong Han
( Eastern Han )
Emperor
Era Name
Year
He di Yong yuan 13
AD 102 Ren yin 14
AD 103 Gui mao 15
AD 104 Jia chen 16
AD 105 Yi si Shang di Yuan xing First
AD 106 Bing wu An di Yan ping First
AD 107 Ding wei Yong chu First
AD 108 Wu shen 2
AD 109 Ji you 3
AD 110 Geng xu 4
AD 111 Xin hai 5
AD 112 Ren zi 6
AD 113 Gui chou 7
AD 114 Jia yin Yuan chu First
AD 115 Yi mao 2
AD 116 Bing chen 3
AD 117 Ding si 4
AD 118 Wu wu 5
AD 119 Ji wei 6
AD 120 Geng shen Yong ning First
AD 121 Xin you Jian guang First
AD 122 Ren xu Yan guang First
AD 123 Gui hai 2
AD 124 Jia zi 3
AD 125 Yi chou Shao di
(Bei xiang hou)
4
Shun di
AD 126 Bing yin Yong jian First
AD 127 Ding mao 2
AD 128 Wu chen 3
AD 129 Ji si 4
AD 130 Geng wu 5
AD 131 Xin wei 6
AD 132 Ren shen Yang jia First
AD 133 Gui you 2
AD 134 Jia xu 3
AD 135 Yi hai 4
AD 136 Bing zi Yong he First
AD 137 Ding chou 2
AD 138 Wu yin 3
AD 139 Ji mao 4
AD 140 Geng chen 5
AD 141 Xin si 6
AD 142 Ren wu Han an First
AD 143 Gui wei 2
AD 144 Jia shen Chong di Jian kang First
AD 145 Yi you Zhi di Yong jia First
AD 146 Bing xu Huan di Ben chu First
AD 147 Ding hai Jian he First
AD 148 Wu zi 2
AD 149 Ji chou 3
AD 150 Geng yin He ping First
AD 151 Xin mao Yuan jia First
AD 152 Ren chen 2
AD 153 Gui si Yong xing First
AD 154 Jia wu 2
AD 155 Yi wei Yong shou First
AD 156 Bing shen 2
AD 157 Ding you 3
AD 158 Wu xu Yan xi First
AD 159 Ji hai 2
AD 160 Geng zi 3
AD 161 Xin chou 4
AD 162 Ren yin 5
AD 163 Gui mao 6
AD 164 Jia chen 7
AD 165 Yi si 8
AD 166 Bing wu 9
AD 167 Ding wei Ling di Yong kang First
AD 168 Wu shen Jian ning First
AD 169 Ji you 2
AD 170 Geng xu 3
AD 171 Xin hai 4
AD 172 Ren zi Xi ping First
AD 173 Gui chou 2
AD 174 Jia yin 3
AD 175 Yi mao 4
AD 176 Bing chen 5
AD 177 Ding si 6
AD 178 Wu wu Guang he First
AD 179 Ji wei 2
AD 180 Geng shen 3
AD 181 Xin you 4
AD 182 Ren xu 5
AD 183 Gui hai 6
AD 184 Jia zi Zhong ping First
AD 185 Yi chou 2
AD 186 Bing yin 3
AD 187 Ding mao 4
AD 188 Wu chen 5
AD 189 Ji si Shao di
(Hong nong wang)
Guang xi First
Zhao ning First
Xian di Yong han First
Zhong ping 6
AD 190 Geng wu Chu ping First
AD 191 Xin wei 2
AD 192 Ren shen 3
AD 193 Gui you 4
AD 194 Jia xu Xing ping First
AD 195 Yi hai 2
AD 196 Bing zi Jian an First
AD 197 Ding chou 2
AD 198 Wu yin 3
AD 199 Ji mao 4
AD 200 Geng chen 5