Christian
Era
Sexagenary
Cycle
China
Japan
Korea
AD 1401 Xin si
Ming
Ni hon
Chou sen
( Ri shi )
Emperor
Era Name
Year
Emperor
Era Name
Year
Emperor
Year
Hui di Jian wen 3 Go ko matsu Ou ei 8 Tai sou First
AD 1402 Ren wu Cheng zu 4 9 2
AD 1403 Gui wei Yong le First 10 3
AD 1404 Jia shen 2 11 4
AD 1405 Yi you 3 12 5
AD 1406 Bing xu 4 13 6
AD 1407 Ding hai 5 14 7
AD 1408 Wu zi 6 15 8
AD 1409 Ji chou 7 16 9
AD 1410 Geng yin 8 17 10
AD 1411 Xin mao 9 18 11
AD 1412 Ren chen 10 Shou kou 19 12
AD 1413 Gui si 11 20 13
AD 1414 Jia wu 12 21 14
AD 1415 Yi wei 13 22 15
AD 1416 Bing shen 14 23 16
AD 1417 Ding you 15 24 17
AD 1418 Wu xu 16 25 Sei sou 18
AD 1419 Ji hai 17 26 First
AD 1420 Geng zi 18 27 2
AD 1421 Xin chou 19 28 3
AD 1422 Ren yin 20 29 4
AD 1423 Gui mao 21 30 5
AD 1424 Jia chen Ren zong 22 31 6
AD 1425 Yi si Xuan zong Hong xi First 32 7
AD 1426 Bing wu Xuan de First 33 8
AD 1427 Ding wei 2 34 9
AD 1428 Wu shen 3 Go hana zono Shou chou First 10
AD 1429 Ji you 4 Ei kyou First 11
AD 1430 Geng xu 5 2 12
AD 1431 Xin hai 6 3 13
AD 1432 Ren zi 7 4 14
AD 1433 Gui chou 8 5 15
AD 1434 Jia yin 9 6 16
AD 1435 Yi mao Ying zong 10 7 17
AD 1436 Bing chen Zheng tong First 8 18
AD 1437 Ding si 2 9 19
AD 1438 Wu wu 3 10 20
AD 1439 Ji wei 4 11 21
AD 1440 Geng shen 5 12 22
AD 1441 Xin you 6 Ka kitsu First 23
AD 1442 Ren xu 7 2 24
AD 1443 Gui hai 8 3 25
AD 1444 Jia zi 9 Bun an First 26
AD 1445 Yi chou 10 2 27
AD 1446 Bing yin 11 3 28
AD 1447 Ding mao 12 4 29
AD 1448 Wu chen 13 5 30
AD 1449 Ji si Dai zong 14 Hou toku First 31
AD 1450 Geng wu Jing tai First 2 Bun sou 32
AD 1451 Xin wei 2 3 First
AD 1452 Ren shen 3 Kyou toku First Tan sou 2
AD 1453 Gui you 4 2 First
AD 1454 Jia xu 5 3 2
AD 1455 Yi hai 6 Kou shou First Sei so 3
AD 1456 Bing zi 7 2 First
AD 1457 Ding chou Ying zong Tian shun First Chou roku First 2
AD 1458 Wu yin 2 2 3
AD 1459 Ji mao 3 3 4
AD 1460 Geng chen 4 Kan shou First 5
AD 1461 Xin si 5 2 6
AD 1462 Ren wu 6 3 7
AD 1463 Gui wei 7 4 8
AD 1464 Jia shen Xian zong 8 Go tsuchi mi kado 5 9
AD 1465 Yi you Cheng hua First 6 10
AD 1466 Bing xu 2 Bun shou First 11
AD 1467 Ding hai 3 Ou nin First 12
AD 1468 Wu zi 4 2 Ei sou 13
AD 1469 Ji chou 5 Bun mei First Sei sou First
AD 1470 Geng yin 6 2 First
AD 1471 Xin mao 7 3 2
AD 1472 Ren chen 8 4 3
AD 1473 Gui si 9 5 4
AD 1474 Jia wu 10 6 5
AD 1475 Yi wei 11 7 6
AD 1476 Bing shen 12 8 7
AD 1477 Ding you 13 9 8
AD 1478 Wu xu 14 10 9
AD 1479 Ji hai 15 11 10
AD 1480 Geng zi 16 12 11
AD 1481 Xin chou 17 13 12
AD 1482 Ren yin 18 14 13
AD 1483 Gui mao 19 15 14
AD 1484 Jia chen 20 16 15
AD 1485 Yi si 21 17 16
AD 1486 Bing wu 22 18 17
AD 1487 Ding wei Xiao zong 23 Chou kyou First 18
AD 1488 Wu shen Hong zhi First 2 19
AD 1489 Ji you 2 En toku First 20
AD 1490 Geng xu 3 2 21
AD 1491 Xin hai 4 3 22
AD 1492 Ren zi 5 Mei ou First 23
AD 1493 Gui chou 6 2 24
AD 1494 Jia yin 7 3 En zan kun 25
AD 1495 Yi mao 8 4 First
AD 1496 Bing chen 9 5 2
AD 1497 Ding si 10 6 3
AD 1498 Wu wu 11 7 4
AD 1499 Ji wei 12 8 5
AD 1500 Geng shen 13 Go kashiwa bara 9 6